Proiectul IN FOCUS la Primăria Sectorului 3

Primarie Sector 3

Primăria Sectorului 3 a prezentat ieri, 21 mai, rezultatele obținute în urma participării la rețeaua IN FOCUS a Programului URBACT.

Timp de 30 de luni, specialiștii din cadrul primăriei, alături de actorii locali reuniți în cadrul Grupului Local URBACT și cu ajutorul partenerilor și experților internaționali, au lucrat la dezvoltarea unei strategii de specializare inteligentă, un demers unic la nivel european.

Lansată la 15 septembrie 2015, rețeaua IN FOCUS a Programului URBACT a reunit zece orașe europene care, sub sloganul ,,specializare inteligentă la nivel de oraș/ smart specialisation at city level”, au dezvoltat o experiență comună de învățare.

Astfel, alături de Bilbao, Plasencia, Porto, Torino, Ostrava, Bielsko-Biala, Frankfurt, Bordeaux și Grenoble, Sectorul 3 a căutat soluții fiabile pentru a dezvolta o relație puternică cu mediul de afaceri. Baza acestui demers este reprezentată de strategia de specializare inteligentă, care îmbracă forma unui plan integrat de acțiune realizat în strânsă colaborare cu reprezentanții mediului de afaceri, universităților, institutelor de cercetare și organizațiilor neguvernamentale. Planul este conceput ca un document de planificare strategică aplicând metodele, experiența și bunele practici ale partenerilor rețelei IN FOCUS.

Planul Integrat de Acțiune al Sectorului 3 pentru Specializarea Inteligentă urmărește îndeplinirea a cinci obiective:
1. Transformarea economiei locale într-o economie bazată pe cercetare – dezvoltare, inovare și creativitate
2. Promovarea Sectorului 3 ca destinație atractivă pentru investiții
3. Facilitarea pregătirii forței de muncă și retenția talentelor locale
4. Transformarea Sectorului 3 într-un punct cheie al lanțului logistic național
5. Digitalizarea economiei și administrației locale.

Pentru îndeplinirea obiectivelor, Planul Integrat de Acțiune propune o serie de măsuri care vor ajuta autoritatea locală să dezvolte un ecosistem propice afacerilor și, în special, benefic afacerilor inovatoare. Una dintre cele mai importante acțiuni vizează înființarea unui incubator de afaceri, prin intermediul căruia li se va oferi sprijin antreprenorilor aflați la început de drum. Totodată, prin încurajarea parteneriatelor și proiectelor cu mediul academic și cu institutele de cercetare, se urmărește atragerea specialiștilor de top și a forței de muncă cu înaltă calificare în Sectorul 3.

Despre URBACT
URBACT este un program de cooperare inter-regională, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, a cărui misiune este aceea de a permite orașelor să colaboreze și să dezvolte împreună soluții integrate pentru provocările comune din domeniul dezvoltării urbane. Acest program nu investește direct în dezvoltarea urbană (construcția de drumuri sau parcuri tehnologice), dar facilitează schimbul și învățarea între reprezentanții aleși, specialiști și alți actori cheie, fapt ce contribuie la îmbunătățirea calității procesului de planificare și implementare a planurilor urbane integrate și a programelor naționale. Esența programului o reprezintă grupurile locale, care reunesc actorii locali interesați să-și aducă aportul în procesul de elaborare a politicilor urbane.

Specializarea inteligentă
Specializarea inteligentă – și metodologia aferentă acesteia, cunoscută sub denumirea de Strategie de cercetare și inovație pentru Specializarea Inteligentă (RIS3) – a fost evaluată drept “cea mai cuprinzătoare experiență de politică industrială implementată în Europa contemporană”. Este un concept promovat de Comisia Europeană care răspunde nevoii de utilizare eficientă și eficace a resurselor. Scopul este acela de a stimula inovarea regională în vederea realizării creșterii economice și asigurării prosperității. Până în acest moment, strategiile de specializare inteligentă au fost elaborate doar la nivel regional. Din acest punct de vedere, rețeaua IN FOCUS a reprezentat un demers unic la nivel european, întrucât a adus pentru prima oară în discuție contribuția orașelor la dezvoltarea acestor strategii, întrucât orașele reprezintă principalul motor al dezvoltării economice și al inovării.

Sursa: Comunicat Primaria sectorului 3

Alte stiri