Pana pe 30 septembrie poate fi pastrat locul de parcare de reședință in Sectorul 3

Locuri de parcare Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat în ședința de pe 30 mai 2018, hotărârea privind derogarea pentru anul 2018 a unor prevederi ale Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3.

În urma acestei derogări, valabilă exclusiv pentru anul în curs, posesorii de locuri de parcare de reședință au la dispoziție un nou termen, 30 septembrie 2018, până la care pot să întrunească toate condițiile în vederea păstrării locului de parcare existent.

Astfel, persoanele care au pierdut locul de parcare de reședință, ca urmare a verificării, la data de 31 martie 2018, a întrunirii condițiilor prevăzute în Regulament, își păstrează locul de parcare dobândit anterior, urmând ca la data de 30 septembrie 2018 să aibă loc o etapă de control.

Concret, persoanele care la această dată, respectiv 30 septembrie 2018, nu îndeplinesc simultan condițiile, respectiv deținătorul trebuie să aibă domiciliul / reședința pe raza Sectorului 3, mijlocul de transport să fie declarat fiscal la Sectorul 3, Polița de asigurare tip RCA și verificarea ITP – valabile, impozitele, taxele și amenzile (toate) achitate la termenele de plată, să nu dețină mai mult de un loc de parcare pe apartament/familie, își pierd locul de parcare de reședință.

De asemenea, până la 30 septembrie 2018, persoanele fizice au posibilitatea să intre în posesia unui loc de parcare pe care l-au dobândit anterior ca persoană juridică, doar dacă sediul social al firmei și domiciliul persoanei fizice coincid.

La inceputul acestui an, Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat Hotărârea nr. 16/29.01.2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la atribuirea locurilor din parcările de reședință libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

 

Listele cu locurile de parcare de reședință libere vor fi afișate începând cu 15 iunie 2018

Totodata, Primăria Sectorului 3 a anuntat că începând cu data de 15 iunie 2018 locurile de parcare identificate ca fiind libere (nu cele eliberate ca urmare a nerespectării condițiilor prevăzute în Regulamentul referitor la atribuirea locurilor din parcările de reședință libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018) vor fi publicate eșalonat în vederea demarării procedurilor de atribuire.

Anunțarea locurilor de parcare de reședință libere se va face on-line, pe site-ul www.primarie3.ro, la sediul Primăriei Sectorului 3 și la avizierele blocurilor de care aparțin bateriile de parcare respective.

Sursa: Comunicate Primaria Sectorului 3

Alte stiri