În perioada 2-13 iulie se fac înscrieri la creșele din Sectorul 3

cresa

Primăria Sectorului 3, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, anunță faptul că în perioada 2-13 iulie se fac înscrieri la creșele din sector, pentru anul școlar 2018-2019.

Cererile de înscriere vor fi însoțite, obligatoriu, de următoarele documente:
•Copie de pe certificatul de naștere al copilului;
•Copie de pe actele de identitate pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali.

Pentru înscrierile on-line pe site-ul wwww.dgaspc3.ro, documentele vor fi scanate și atașate conform instrucțiunilor din aplicație.

La sediul fiecărei creșe, se vor afișa, pe 23 iulie, listele cu numele copiilor admiși, iar în perioada 24-31 iulie se vor depune dosarele care vor conține următoarele documente:
•adeverință de venituri pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali;
•hotarâre/sentință de plasament sau a sentintei de încredințare în vederea adopției;
•hotarâre/sentință de divorț sau de încredințare a copilului;
•fișa medicală de intrare în colectivitate;
•fișă de vaccinări.

În cazul în care în perioada menționată (24-31 iulie 2018), părintele/reprezentantul legal nu depune la sediul creșei dosarul complet, locul va fi considerat disponibil și redistribuit, în cazul în care vor exista cereri de înscriere neonorate.

Conform reprezentantilor primariei Sectorului 3, cererile depuse la registratura DGASPC Sector 3 anterior datei de 2 iulie nu vor fi luate în considerare.

Sursa informatii: site Primarie Sector 3

Alte stiri