Înscrieri expozanți la Târgul de Crăciun București 2018

Targul de Craciun Bucuresti 2018

Stirea de mai jos ofera informații și instrucțiuni persoanelor care doresc să se înscrie la evenimentul Târgul de Crăciun București 2018 „Bucharest Christmas Market 2018”

 

Informații eveniment :

Locație: Piața Constituției

Perioadă: 01 – 26 decembrie 2018

Perioadă de înscriere a dosarelor:  01 – 31 octombrie 2018

 

Informații generale

Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de expozant la evenimentul Târgul de Crăciun București 2018 pot fi atât persoane fizice, cât și entități juridice, de exemplu: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale.

Înscrierea se realizează prin completarea formularului de înscriere corespunzător evenimentului și prin transmiterea tuturor documentelor solicitate de către organizator. Alte solicitări scrise, fără prezența formularului, conduc la ineligibilitatea solicitantului de a intra în procesul de înscriere și selecție.

Condiții obligatorii de înscriere:

 • Entitățile juridice: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Organizații Neguvernamentale care doresc să se înscrie la Târgul de Crăciun București 2018 nu trebuie fie înregistrate la Registrul Comerțului mai târziu de ianuarie 2018.
 • Pentru toate categoriile de produse alimentare este obligatoriu ca expozanții să fi participat la cel puțin două evenimente out-door, lucru exemplificat prin fotografii, dar și prin descrierea acestor participări în  formular.
 • Expozanții care doresc să participe la Târgul de Crăciun București 2018 (atât la categoriile alimentare, cât și nealimentare) sunt obligați să folosească materiale biodegradabile în care să servească și să ambaleze produsele comercializate (pahare, farfurii, linguri, furculițe, pungi de împachetare și vânzare, etc.).
 • Expozanții care doresc să participe la Târgul de Crăciun București 2018 la categoria A4 – Băuturi si Vin fiert sunt obligați să își achiziționeze pahare (din materiale biodegradabile) de dimensiunea comunicată de organizator și personalizate cu logo-ul evenimentului trimis DOAR de către organizator.

Solicitanții trebuie să anexeze formularului de înscriere următoarele documente:

Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații și ONG-uri:

 • Copie a cărții de identitate a administratorului/președintelui;
 • Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI);
 • Certificat Constatator din care să rezulte obiectul principal de activitate, care coincide cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului (ex. atât pentru partea de producție, cât și pentru comercializarea în standuri și piețe – cod CAEN 4781 / 4789);
 • Documentul de înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară (pentru produse alimentare);
 • Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF, din care să rezulte că SRL, PFA, PFI, IF, II, nu are datorii față de bugetul de stat. În condițiile în care certificatul atestă existența unei sume debit, se va accepta dosarul doar însoțit de dovada plății integrale a sumei debit.

Nu se admit pentru înscriere documente de venit (sau altele de natură similară) eliberate de Direcția de Impozite și Taxe Locale.

 • Certificate de calitate/garantie (pentru categ. A1, A2, A3, A5) si buletine de analize(pentruA4)
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;
 • Minim 5 fotografii ale standului de la un eveniment anterior;
 • Minim 5 și maxim 7 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție.
 • Dovada modalității cum prezența la Târgul de Crăciun este benefică misiunii și cauzei susținute (pentru Asociații, Fundații, ONG-uri).

 

Pentru persoanele fizice:

 • Copie a cărții de identitate;
 • Carnet de meșteșugar/Certificat de producător/Diplomă care să ateste studii în arte plastice;
 • Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor;
 • Minim 2 fotografii ale standului de la un eveniment anterior
 • Minim 5 și maxim 7 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție.

 

Formularul de înscriere alături de toate documentele solicitate anterior trebuie transmise la adresa de e-mail targ@creart.ro sau depuse fizic, sub formă de dosar, la sediul creart din Piața Alexandru Lahovari nr.7, în perioada 01– 31 octombrie 2018, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00-17:00. Persoane de contact: Elena Matei, Diana Tirziu.

Formularul de înscriere împreună cu documentele solicitate trebuie depuse exclusiv în perioada de înscriere, respectiv 01–31 octombrie 2018, ora 24:00. Nu vor fi înregistrate formularele de înscriere trimise la o altă adresă de e-mail decât cea specificată – targ@creart.ro.

Este obligația aplicantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de către organizator!

Pe site-ul www.creart.ro vor fi centralizate și afișate numele tuturor celor ce s-au înscris, datele fiind actualizate la fiecare 24 de ore.

Procesul de selecție va fi demarat după încheierea perioadei de înscriere, comunicată oficial de către creart.

Completarea formularului de înscriere

În funcție de produsele cu care solicitantul dorește să participe, acesta trebuie să completeze formularul pentru produse alimentare sau formularul pentru produse nealimentare.

Formularele conțin mai multe sub-categorii, însă expozantul are obligația să se încadreze doar într-o singură sub-categorie dintre cele menționate.

Câmpurile din formular care sunt marcate cu simbolul * sunt obligatorii. Necompletarea acestora conduce la clasificarea aplicației expozantului ca fiind incompletă.

Expozantul trebuie să completeze clar și concis întrebările deschise ce fac referire la descrierea produselor și să se asigure că a transmis toate informațiile necesare pentru ca organizatorul să înțeleagă activitatea desfășurată.

 

Comisia de analiză și selecție: 01 – 06 noiembrie 2018

Selecția va fi realizată de către o Comisie de Analiză și Selecție alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale creart.

În cazul în care Comisia are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din modul în care au fost prezentate în formularul de înscriere, își rezervă dreptul să plaseze expozantul înscris într-o altă categorie, să semnaleze materialele false.

Comisia își rezervă dreptul de a accepta un expozant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în formularul de înscriere al acestuia. În funcție de specificul evenimentului și de numărul aplicanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, comisia își rezervă acest drept astfel încât să poată oferi publicului o paletă de produse cât mai diversificată și de o calitate superioară.

Produse nealimentare

Având în vedere valorile artistice promovate de către creart și din dorința de a oferi publicului o gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, aplicanții care propun spre comercializare produsele menționate în descriere, adică produsele  care vor respecta specificul și tematica evenimentului, vor avea întâietate. Analiza va fi făcută la nivelul fiecărei categorii de produse, între fiecare aplicant din categoria respectivă

Având în vedere valorile artistice promovate de către creart și din dorința de a oferi publicului o gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, aplicanții care fac parte din categoriile B1 – Meșteri populari; B2 – Artiști plastici, B3 – Produse handmade; B5 – Produse naturiste, vor avea întâietate față de categoria B4 – Produse cumpărate (handmade sau nu).

Criterii de analiză și selecție:

 • Originalitatea și expresivitatea produselor;
 • Unicitatea produselor;
 • Gradul de inovație și creativitate;
 • Materialele folosite în realizarea produselor;
 • Tehnica folosită în realizarea produselor;
 • Autenticitatea și apartenența la un anumit curent sau zonă;
 • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment;
 • Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către creart (dacă a mai participat);
 • Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului;
 • Modul de oferire a produsului către client: expozantul oferă clientului pungă personalizată sau alt material personalizat pentru împachetare în urma achiziționării unui produs;
 • Gama de prețuri ale produselor.

Produse alimentare

Analiza va fi efectuată la nivelul fiecărei categorii de produse, evaluând aplicația fiecărui solicitant din categoria respectivă.

În funcție de numărul aplicanților, de specificul evenimentului și de posibilitățile de organizare, pot fi selectați doar un anumit număr de expozanți din fiecare categorie.

Criterii de analiză și de selecție:

 • Statutul aplicantului: producător sau comerciant;
 • Sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite;
 • Apartenența la o anumită zonă a produselor;
 • Tehnici specifice folosite în prepararea produselor;
 • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment;
 • Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către creart (dacă a mai participat);
 • Etichetarea produselor;
 • Ambalarea produselor;
 • Gama de prețuri a produselor;
 • Prezentare unor certificate de conformitate, de calitate sau garantie;
 • Prezentarea documentelelor ce atesta analizele realizate produselor ce vor fi comercializate;
 • Pentru produsul vin fiert vor fi favorizați în punctaj producători autentici de vin, ce dețin crame și dețin certificate de calitate și conformitate, alături de buletine de analiză pentru produsele comercializate.

 

În data de 06 noiembrie 2018 vor fi publicate pe site-ul www.creart.ro, atât listele cu expozanții admiși, cât și listele cu cei respinși.

 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor: 08 – 09 noiembrie 2018

 • În urma selecției realizate de Comisia de Analiză și Selecție, aplicanții pot depune contestații DOAR în scris în data de 07 noiembrie 2018.
 • Solicitanții trebuie să completeze un formular de contestație care va fi pus la dispoziție de creart. Pentru a fi validă contestația, formularul de contestație trebuie trimis la adresa de e-mail targ@creart.ro sau depus fizic la secretariatul creart în intervalul orar 11:00 – 17:00, doar în data de 07 noiembrie 2018.
 • Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale creart, întrunirea acesteia având loc în perioada de 08–09 noiembrie 2018.
 • Aplicanții care vor depune contestații, indiferent de rezoluția Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, vor primi răspuns în scris la aceasta.
 • Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe site-ul www.creart.ro, în data de 09 noiembrie 2018.

Taxa de participare

Expozanții au obligația contractuală de a achita taxa de participare stabilită de Consiliul de Administrație al creart. În taxa de participare sunt incluse următoarele servicii achiziționate de creart în folosul expozanților: căsuță (costuri de montare/demontare/întreținere/curățare), pază, electricitate, salubrizare.

Taxa de participare trebuie achitată înainte de începerea evenimentului, în baza facturii emise de creart și diferă în funcție de tipul produselor comercializate, astfel:

 1. Produse nealimentare – taxa este în cuantum de 2.500 lei
 2. Produse alimentare:
 • Produse alimentare preparate în locația târgului (A1) 20.000 lei
 • Produse alimentare de tip fast-food preparate în locația târgului (A2)10.000 lei
 • Produse alimentare preparate în afara târgului (A3) – 5.000 lei
 • Stand de băuturi și vin fiert (A4) – 15.000 lei
 • Stand de cafea și băuturi auxiliare (A5) – 7.000 lei

Descarcă de aici formularul de înscriere PRODUSE ALIMENTARE

Descarcă de aici formularul de înscriere PRODUSE NEALIMENTARE

Sursa stire: Creart

Alte stiri